وبلاگ

مارپیچ استعلام کاغذی: مفاصاحساب تامین اجتماعی

مارپیچ استعلام کاغذی: مفاصاحساب تامین اجتماعی

ناکامی تحققِ دولت الکترونیک در وزارت نیرو

ناکامی تحققِ دولت الکترونیک در وزارت نیرو

وزارت نفت در صف آخر دولت الکترونیک

وزارت نفت در صف آخر دولت الکترونیک

امنیت غذایی و توسعه پایدار در بستر دولت دیجیتال

امنیت غذایی و توسعه پایدار در بستر دولت دیجیتال

نبض آهسته‌ی دولت الکترونیک در وزارت آموزش و پرورش

نبض آهسته‌ی دولت الکترونیک در وزارت آموزش و پرورش

از بحران کرونا تا چالش­های دولت الکترونیک در آموزش

از بحران کرونا تا چالش­های دولت الکترونیک در آموزش

داده های دولتی باز و تکوین توسعه پایدار

داده های دولتی باز و تکوین توسعه پایدار

نگاهی بر هوشمند سازی مدارس در ایران؛ چالش ­های پیش­ رو با ذرّه­ بین توسعه

نگاهی بر هوشمند سازی مدارس در ایران؛ چالش ­های پیش­ رو با ذرّه­ بین توسعه

دولت الکترونیک؛ تعامل دیجیتال برای شفافیت

دولت الکترونیک؛ تعامل دیجیتال برای شفافیت

دوری و نزدیکی، وزارت کشور و دولت الکترونیک

دوری و نزدیکی، وزارت کشور و دولت الکترونیک

ظرفیت‌­های توسعه‌ی «دولت الکترونیک» در وزارت‌ تعاون، کار و رفاه اجتماعی

ظرفیت‌­های توسعه‌ی «دولت الکترونیک» در وزارت‌ تعاون، کار و رفاه اجتماعی

آیا دولتِ پزشکان الکترونیک است؟

آیا دولتِ پزشکان الکترونیک است؟

از دولت سنتی به الکترونیک؛ وزارت اقتصاد در کجای مسیر قرار دارد؟

از دولت سنتی به الکترونیک؛ وزارت اقتصاد در کجای مسیر قرار دارد؟

مارپیچ استعلام کاغذی: بنیاد ملی نخبگان

مارپیچ استعلام کاغذی: بنیاد ملی نخبگان

وزارت ارتباطات؛ مجری جا مانده

وزارت ارتباطات؛ مجری جا مانده

بیمه یک طرفه

بیمه یک طرفه

بلوغ نارس دولت الکترونیک در حوزه­ ی صنعت، معدن و تجارت

بلوغ نارس دولت الکترونیک در حوزه­ ی صنعت، معدن و تجارت

نقش شفافیت و دسترسی آزاد به اطلاعات

نقش شفافیت و دسترسی آزاد به اطلاعات

شفافیت و دولت الکترونیک

شفافیت و دولت الکترونیک

شفافیت حق دسترسی به اطلاعات

شفافیت حق دسترسی به اطلاعات

گامهای عملی شفافیت؛ در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

گامهای عملی شفافیت؛ در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی