حوزه اجتماعی و عمومی

این وزارت‌خانه از ادغام سازمان تربیت بدنی و سازمان ملی جوانان در مجلس هشتم تشکیل شد و تنها نهاد مسئول حل مسایل جوانان و اعتلاء و رشد نسل جوان کشور و استفاده بهینه از استعدادها و توانایی‌های این نسل است. بیشتر بخوانید

وضعیت: نیمی الکترونیکی

(مشاهده رتبه‌بندی تمام دستگاه‌ها)

وزارت ورزش و جوانان