حوزه فنی و زیربنائی

این وزارت‌خانه به امور تولید، پخش و نگهداری انرژی الکتریکی و تأسیسات آن می‌پردازد و نیروگاه‌های برق، سدهای برقابی، شبکه‌های برق رسانی و غیره زیر مدیریت این وزرات‌خانه قرار دارند. بیشتر بخوانید

وضعیت: بخش زیادی الکترونیکی

(مشاهده رتبه‌بندی تمام دستگاه‌ها)

وزارت نیرو