حوزه فنی و زیربنائی

این وزارت‌خانه وظیفه اعمال اصل مالکیت و حاکمیت ملی ایران بر ذخایر و منابع نفت و گاز، همچنین تفکیک وظایف حاکمیتی از تصدی در اداره و توسعه صنعت نفت و گاز کشور را برعهده دارد. بیشتر بخوانید

وضعیت: تا حدی الکترونیکی

(مشاهده رتبه‌بندی تمام دستگاه‌ها)

وزارت نفت