حوزه علمی و فرهنگی

این وزارت‌خانه عهده‌دار تقويت و توسعه صنايع‌دستي کشور و ايجاد هماهنگي با سياست‌هاي توسعه صنعت گردشگري است که در تاریخ 1398/05/10 از سازمان تبدیل به وزارت‌خانه شده است. بیشتر بخوانید

وضعیت: بخش زیادی الکترونیکی

(مشاهده رتبه‌بندی تمام دستگاه‌ها)

وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری