حوزه علمی و فرهنگی

این وزارت‌خانه مسئولیت محدود کردن دسترسی رسانه‌ای به هرگونه محتوای غیراسلامی و جلوگیری از تبلیغات فرهنگ بیگانه در کشور را برعهده دارد. بیشتر بخوانید

وضعیت: بخش زیادی الکترونیکی

(مشاهده رتبه‌بندی تمام دستگاه‌ها)

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی