حوزه تولیدی

این وزارت‌خانه عهده‌دار توسعه و پیشبرد امور بازرگانی داخلی و خارجی در چهارچوب سیاست‌های اقتصادی کشور است. بیشتر بخوانید

وضعیت: بخش زیادی الکترونیکی

(مشاهده رتبه‌بندی تمام دستگاه‌ها)

وزارت صنعت، معدن و تجارت