حوزه فنی و زیربنائی

وزارت راه و شهرسازی یکی از وزارت‌خانه‌های کشور است که از ادغام وزارت راه و ترابری با وزارت مسکن و شهرسازی تشکیل شده و متولي اداره امور حمل و نقل زمینی، دریایی و هوایی در محدوده داخلی کشور و ارتباطات ترابری میان ایران و دیگر کشورهای جهان و سياست‌گذاري حوزه مسكن و شهرسازي است. بیشتر بخوانید

وضعیت: بخش زیادی الکترونیکی

(مشاهده رتبه‌بندی تمام دستگاه‌ها)

وزارت راه و شهرسازی