حوزه اجتماعی و عمومی

از وزارتخانه‌های جمهوری اسلامی ایران است که به موجب اصل یکصد و شصتم قانون اساسی مسئولیت کلیه مسائل مربوطه به روابط قوه قضائیه با قوه مجریه و قوه مقننه را بر عهده دارد. بیشتر بخوانید

وضعیت: نیمی الکترونیکی

(مشاهده رتبه‌بندی تمام دستگاه‌ها)

وزارت دادگستری