حوزه اجتماعی و عمومی

وزارت امور خارجه یکی از ۱۸ وزارتخانه دولت است و در کنار شورای عالی امنیت ملی، وظیفه رسیدگی به امور بین‌المللی کشور را به عهده دارد.  بیشتر بخوانید

وضعیت: بخش زیادی الکترونیکی

(مشاهده رتبه‌بندی تمام دستگاه‌ها)

وزارت امور خارجه