حوزه تولیدی

این وزارت‌خانه مسئول تنظیم سیاست‌های اقتصادی و مالی کشور، اجرای سیاست‌های مالیاتی و برنامه همکاری‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری‌های مشترک با کشورهای دیگر است. بیشتر بخوانید

وضعیت: عمدتا الکترونیکی

(مشاهده رتبه‌بندی تمام دستگاه‌ها)

وزارت امور اقتصادی و دارایی