حوزه علمی و فرهنگی

این وزارت‌خانه مسئولیت امور آموزشی کودکان و نوجوانان و نیز تربیت معلم را در کشور بر عهده دارد. بیشتر بخوانید

وضعیت: بخش زیادی الکترونیکی

(مشاهده رتبه‌بندی تمام دستگاه‌ها)

وزارت آموزش و پرورش