حوزه اجتماعی و عمومی

اين سازمان مستقيما زير نظر رياست جمهوری فعالیت میکند و عهده‌دار سازماندهي و انسجام بخشي به مأموريت‌ها و وظايف مربوط به حوزه‌هاي امور اداري و استخدامي و برنامه و بودجه است. بیشتر بخوانید

وضعیت: بخش زیادی الکترونیکی

(مشاهده رتبه‌بندی تمام دستگاه‌ها)

سازمان برنامه و بودجه