حوزه‌ها

حوزه اجتماعی و عمومی

حوزه اجتماعی و عمومی

این حوزه دستگاه‌هایی را شامل می‎شود که خدمات آن‌ها در زمینه‌هایی چون سلامت و بهداشت، رفاه اجتماعی، عمومی و قضایی است.

مشاهده حوزه
حوزه تولیدی

حوزه تولیدی

این حوزه دربرگیرنده دستگاه‌هایی است که خدمات آن‌ها در زمینه‌‌هایی مانند تولید، صنعت و معدن، بازرگانی، خدمات مالی، امور آب، کشاوریزی و منابع طبیعی است.

مشاهده حوزه
حوزه علمی و فرهنگی

حوزه علمی و فرهنگی

دستگاه‌های موجود در این حوزه خدماتی از قبیل آموزش و پرورش عمومی و فنی حرفه‌ای، آموزش عالی، امور فرهنگ، گردشگری، تحقیقات و فناوری را ارائه می‌نمایند.

مشاهده حوزه
حوزه فنی و زیربنائی

حوزه فنی و زیربنایی

خدمات دستگاه‌های این حوزه، درزمینه ‌هایی مانند نظام فنی اجرایی، انرژی، راه و ترابری، مدیریت عمران شهری و روستایی، امور زیرساخت‌ها، خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات است.

مشاهده حوزه